PARAMETRI DE CALITATE AI APEI DISTRIBUITE

ACET S.A. SUCEAVA monitorizează continuu calitatea apei potabile, începând cu procesul de tratare a apei brute captate până la consumatori, prin verificarea în laboratoarele de analiză a probelor de apă recoltate în timpul procesului tehnologic, la ieșirea din stațiile de tratare și la robinetul consumatorilor.

Monitorizarea calității apei potabile se efectuează conform programelor de monitorizare operațională vizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, întocmite în conformitate cu Legea nr. 458/2002 cu modificările și completările ulterioare și cu H.G. nr. 974/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Analizele fizico-chimice și bacteriologice sunt efectuate conform standardelor în vigoare.

Rezultatele centralizate ale programelor de monitorizare operațională a calității apei potabile sunt publicate în tabelele de mai jos. 

 

1.     Suceava și localități arondate (comuna Șcheia, comuna Ipotești)

Data prelevării probelor: 14.06.2022                       Data efectuării analizelor: 14-17.06.2022

 

Nr.

crt.

 

Parametri analizați

 

U.M.

 

Valori CMA* conf. Legii nr. 458/2002

Valori determinate

 

Obcini

Rompetrol

 

 

G. Enescu

Piață

Zamca

Lidl

Centru

Piață

Burdujeni

Piață

Ițcani

Mopan

Comuna Șcheia

Primărie

Comuna Ipotești

Primărie

 

1.

Turbiditate

U.N.T.

5

0,52

0,23

0,50

0,55

0,33

0,72

2,52

0,37

 

 

 

 

2.

pH

unit.pH

6,5 ÷ 9,5

7,50

7,45

7,53

7,42

7,54

7,51

7,42

7,55

 

 

 

 

3.

Conductivitate

µS/cm

2500

474

466

472

465

464

464

464

465

 

 

 

 

4.

Duritate totala, minim

grade germane

5 (minim)

11,99

11,33

13,02

11,51

11,51

11,54

11,28

11,82

 

 

 

 

5.

Amoniu

mg/l

0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

6.

Nitrați

mg/l

50

4,51

5,07

4,12

4,81

4,42

5,11

5,21

4,71

 

 

 

 

7.

Nitriți

mg/l

0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

8.

Clor rezidual liber

mg/l

0,5

0,39

0,30

0,34

0,37

0,36

0,38

0,29

0,37

 

 

 

 

9.

Bacterii coliforme

UFC/ 100ml

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

10.

Escherichia coli (E.coli)

UFC/ 100ml

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

11.

Enterococi

UFC/ 100ml

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

12.

Nr. de colonii la 22°C

UFC/ml

Nma**

Nma

Nma

Nma

Nma

Nma

Nma

Nma

Nma

 

13.

Nr. de colonii la 37°C

UFC/ml

Nma**

Nma

Nma

Nma

Nma

Nma

Nma

Nma

Nma

 

 

CMA*: concentrații maxim admise

Nma**: nici o modificare anormală

Notă: Ultima actualizare 22.06.2022

 

2.     Gura Humorului

Data prelevării probelor: 23.05.2022                       Data efectuării analizelor: 23-26.05.2022

 

Nr.

crt.

 

Parametri analizați

 

U.M.

 

Valori CMA* conf. Legii nr. 458/2002

Valori determinate

 

Piata

Gară

 

1.

Turbiditate

U.N.T.

5

0,41

0,54

 

 

 

 

 

2.

pH

unit.pH

6,5 ÷ 9,5

7,53

7,49

 

 

 

 

 

3.

Conductivitate

µS/cm

2500

542

541

 

 

 

 

 

4.

Duritate totala, minim

grade germane

5 (minim)

14,06

14,40

 

 

 

 

 

5.

Amoniu

mg/l

0,5

0

0

 

 

 

 

 

6.

Nitrați

mg/l

50

6,29

6,21

 

 

 

 

 

7.

Nitriți

mg/l

0,5

0

0

 

 

 

 

 

8.

Clor rezidual liber

mg/l

0,5

0,24

0,24

 

 

 

 

 

9.

Bacterii coliforme

UFC/ 100ml

0

0

0

 

10.

Escherichia coli (E.coli)

UFC/ 100ml

0

0

0

 

11.

Enterococi

UFC/ 100ml

0

0

0

 

12.

Nr. de colonii la 22°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

 

13.

Nr. de colonii la 37°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

 

CMA*: concentrații maxim admise

Nma**: nici o modificare anormală

Notă: Ultima actualizare 02.06.2022

 

  

3.     Câmpulung Moldovenesc

Data prelevării probelor:6.06.2022                          Data efectuării analizelor:6-9.06.2022

 

Nr.

crt.

 

Parametri analizați

 

U.M.

 

Valori CMA* conf. Legii nr. 458/2002

Valori determinate

 

Gara

Piata

 

1.

Turbiditate

U.N.T.

5

0,41

0,41

 

 

 

 

 

2.

pH

unit.pH

6,5 ÷ 9,5

7,32

7,37

 

 

 

 

 

3.

Conductivitate

µS/cm

2500

338

339

 

 

 

 

 

4.

Duritate totala, minim

grade germane

5 (minim)

10,10

10,20

 

 

 

 

 

5.

Amoniu

mg/l

0,5

0

0

 

 

 

 

 

6.

Nitrați

mg/l

50

6,50

6,20

 

 

 

 

 

7.

Nitriți

mg/l

0,5

0

0

 

 

 

 

 

8.

Clor rezidual liber

mg/l

0,5

0,17

0,20

 

 

 

 

 

9.

Bacterii coliforme

UFC/ 100ml

0

0

0

 

10.

Escherichia coli (E.coli)

UFC/ 100ml

0

0

0

 

11.

Enterococi

UFC/ 100ml

0

0

0

 

12.

Nr. de colonii la 22°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

 

13.

Nr. de colonii la 37°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

 

CMA*: concentrații maxim admise

Nma**: nici o modificare anormală

Notă: Ultima actualizare 22.06.2022

 

4.     Vatra Dornei

Data prelevării probelor: 6.06.2022                         Data efectuării analizelor: 6-9.06.2022

 

Nr.

crt.

 

Parametri analizați

 

U.M.

 

Valori CMA* conf. Legii nr. 458/2002

Valori determinate

 

Piață

Gară

 

1.

Turbiditate

U.N.T.

5

4,57

4,42

 

 

 

 

 

2.

pH

unit.pH

6,5 ÷ 9,5

7,15

7,18

 

 

 

 

 

3.

Conductivitate

µS/cm

2500

211

206

 

 

 

 

 

4.

Duritate totala, minim

grade germane

5 (minim)

6,00

6,15

 

 

 

 

 

5.

Amoniu

mg/l

0,5

0

0

 

 

 

 

 

6.

Nitrați

mg/l

50

3,48

4,15

 

 

 

 

 

7.

Nitriți

mg/l

0,5

0

0

 

 

 

 

 

8.

Clor rezidual liber

mg/l

0,5

0,15

0,14

 

 

 

 

 

9.

Bacterii coliforme

UFC/ 100ml

0

0

0

 

10.

Escherichia coli (E.coli)

UFC/ 100ml

0

0

0

 

11.

Enterococi

UFC/ 100ml

0

0

0

 

12.

Nr. de colonii la 22°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

 

13.

Nr. de colonii la 37°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

 

CMA*: concentrații maxim admise

Nma**: nici o modificare anormală

Notă: Ultima actualizare 22.06.2022

 

5.     Fălticeni și localități arondate (comuna Baia)

Data prelevării probelor: 6.06.2022                         Data efectuării analizelor: 6-9.06.2022

 

Nr.

crt.

 

Parametri analizați

 

U.M.

 

Valori CMA* conf. Legii nr. 458/2002

Valori determinate

 

 

Stație OMV

 

Piața

Comuna Baia

Primărie

 

1.

Turbiditate

U.N.T.

5

0,18

0,21

0,48

 

 

 

 

 

2.

pH

unit.pH

6,5 ÷ 9,5

7,27

7,27

7,67

 

 

 

 

 

3.

Conductivitate

µS/cm

2500

571

573

435

 

 

 

 

 

4.

Duritate totala, minim

grade germane

5 (minim)

16,30

15,50

11,20

 

 

 

 

 

5.

Amoniu

mg/l

0,5

0

0

0

 

 

 

 

 

6.

Nitrați

mg/l

50

21,50

21,70

8,00

 

 

 

 

 

7.

Nitriți

mg/l

0,5

0

0

0

 

 

 

 

 

8.

Clor rezidual liber

mg/l

0,5

0,25

0,19

0,19

 

 

 

 

 

9.

Bacterii coliforme

UFC/ 100ml

0

0

0

0

 

10.

Escherichia coli (E.coli)

UFC/ 100ml

0

0

0

0

 

11.

Enterococi

UFC/ 100ml

0

0

0

0

 

12.

Nr. de colonii la 22°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

Nma**

 

13.

Nr. de colonii la 37°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

Nma**

 

CMA*: concentrații maxim admise

Nma**: nici o modificare anormală

Notă: Ultima actualizare 22.06.2022

 

6.     Rădăuți

Data prelevării probelor: 7.06.2022                         Data efectuării analizelor: 7-10.06.2022

 

Nr.

crt.

 

Parametri analizați

 

U.M.

 

Valori CMA* conf. Legii nr. 458/2002

Valori determinate

Piața

Magazin  Kaufland

1.

Turbiditate

U.N.T.

5

2,51

1,79

2.

pH

unit.pH

6,5 ÷ 9,5

7,25

8,17

3.

Conductivitate

µS/cm

2500

432

426

4.

Duritate totala, minim

grade germane

5 (minim)

10,15

10,31

5.

Amoniu

mg/l

0,5

0

0

6.

Nitrați

mg/l

50

3,89

4,89

7.

Nitriți

mg/l

0,5

0

0

8.

Clor rezidual liber

mg/l

0,5

0,23

0,11

9.

Bacterii coliforme

UFC/ 100ml

0

0

0

10.

Escherichia coli (E.coli)

UFC/ 100ml

0

0

0

11.

Enterococi

UFC/ 100ml

0

0

0

12.

Nr. de colonii la 22°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

13.

Nr. de colonii la 37°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

CMA*: concentrații maxim admise

Nma**: nici o modificare anormală

Notă: Ultima actualizare 22.06.2022

 

7.     Siret

Data prelevării probelor: 14.06.2022                       Data efectuării analizelor: 14-17.06.2022

 

Nr.

crt.

 

Parametri analizați

 

U.M.

 

Valori CMA* conf. Legii nr. 458/2002

Valori determinate

Primărie

 

Agenția ACET

1.

Turbiditate

U.N.T.

5

0,63

0,57

2.

pH

unit.pH

6,5 ÷ 9,5

6,78

7,00

3.

Conductivitate

µS/cm

2500

725

723

4.

Duritate totala, minim

grade germane

5 (minim)

15,88

15,90

5.

Amoniu

mg/l

0,5

0

0

6.

Nitrați

mg/l

50

26,92

27,11

7.

Nitriți

mg/l

0,5

0

0

8.

Clor rezidual liber

mg/l

0,5

0,18

0,17

9.

Bacterii coliforme

UFC/ 100ml

0

0

0

10.

Escherichia coli (E.coli)

UFC/ 100ml

0

0

0

11.

Enterococi

UFC/ 100ml

0

0

0

12.

Nr. de colonii la 22°C

UFC/ml

Nma**

Nma

Nma

13.

Nr. de colonii la 37°C

UFC/ml

Nma**

Nma

Nma

CMA*: concentrații maxim admise

Nma**: nici o modificare anormală

Notă: Ultima actualizare 22.06.2022

8.     Solca

Data prelevării probelor: 7.06.2022                         Data efectuării analizelor: 7-10.06.2022

 

Nr.

crt.

 

Parametri analizați

 

U.M.

 

Valori CMA* conf. Legii nr. 458/2002

Valori determinate

Terasa „bar-caffe”

Magazin Bestial

1.

Turbiditate

U.N.T.

5

3,20

2,90

2.

pH

unit.pH

6,5 ÷ 9,5

7,19

7,20

3.

Conductivitate

µS/cm

2500

452

448

4.

Duritate totala, minim

grade germane

5 (minim)

7,94

8,14

5.

Amoniu

mg/l

0,5

0

0

6.

Nitrați

mg/l

50

10,11

10,21

7.

Nitriți

mg/l

0,5

0

0

8.

Clor rezidual liber

mg/l

0,5

0,10

0,10

9.

Bacterii coliforme

UFC/ 100ml

0

0

0

10.

Escherichia coli (E.coli)

UFC/ 100ml

0

0

0

11.

Enterococi

UFC/ 100ml

0

0

0

12.

Nr. de colonii la 22°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

13.

Nr. de colonii la 37°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

CMA*: concentrații maxim admise

Nma**: nici o modificare anormală

Notă: Ultima actualizare 22.06.2022

9.      Salcea

Data prelevării probelor: 23.05.2022                       Data efectuării analizelor: 23-26.05.2022

 

Nr.

crt.

 

Parametri analizați

 

U.M.

 

Valori CMA* conf. Legii nr. 458/2002

 

Valori determinate

Primărie

1.

Turbiditate

U.N.T.

5

1,33

2.

pH

unit.pH

6,5 ÷ 9,5

7,44

3.

Conductivitate

µS/cm

2500

821

4.

Duritate totala, minim

grade germane

5 (minim)

22,55

5.

Amoniu

mg/l

0,5

0

6.

Nitrați

mg/l

50

16,21

7.

Nitriți

mg/l

0,5

0

8.

Clor rezidual liber

mg/l

0,5

0,19

9.

Bacterii coliforme

UFC/ 100ml

0

0

10.

Escherichia coli (E.coli)

UFC/ 100ml

0

0

11.

Enterococi

UFC/ 100ml

0

0

12.

Nr. de colonii la 22°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

13.

Nr. de colonii la 37°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

CMA*: concentrații maxim admise

Nma**: nici o modificare anormală

Notă: Ultima actualizare 02.06.2022