PARAMETRI DE CALITATE AI APEI DISTRIBUITE

ACET S.A. SUCEAVA monitorizează continuu calitatea apei potabile, începând cu procesul de tratare a apei brute captate până la consumatori, prin verificarea în laboratoarele de analiză a probelor de apă recoltate în timpul procesului tehnologic, la ieșirea din stațiile de tratare și la robinetul consumatorilor.

Monitorizarea calității apei potabile se efectuează conform Ordonanţei nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman și H.G. nr. 974/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Analizele fizico-chimice și bacteriologice sunt efectuate conform standardelor în vigoare.

Rezultatele centralizate ale programelor de monitorizare operațională a calității apei potabile sunt publicate în tabelele de mai jos. 

1.     Suceava și localități arondate (comuna Șcheia, comuna Ipotești)

Data prelevării probelor: 14.03.2023                       Data efectuării analizelor: 14-17.03.2023

 

Nr.

crt.

 

Parametri analizați

 

U.M.

 

Valori CMA* conf. O.G. nr. 7/2023

Valori determinate

 

Obcini

Rompetrol

 

 

G. Enescu

Piață

Zamca

Lidl

Centru

Piață

Burdujeni

Piață

Ițcani

Mopan

Comuna

Șcheia

Primărie

Comuna Ipotești

Primărie

 

1.

Turbiditate

U.N.T.

Acfma

Acfma

Acfma

Acfma

Acfma

Acfma

Acfma

Acfma

Acfma

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

pH

unit.pH

6,5 ÷ 9,5

7,69

7,71

7,70

7,67

7,71

7,71

7,56

7,60

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Conductivitate

µS/cm

2500

473

470

479

475

475

475

475

475

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Duritate totală, minim

grade germane

5 (minim)

13,10

13,30

12,60

13,40

12,80

13,50

14,10

13,60

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Amoniu

mg/l

0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Nitrați

mg/l

50

3,0

2,96

2,96

2,71

3,11

2,78

3,11

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Nitriți

mg/l

0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Clor rezidual liber

mg/l

≥ 0,1-≤ 0,5

0,41

0,44

0,28

0,42

0,41

0,42

0,38

0,36

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Bacterii coliforme

UFC/ 100ml

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

10.

Escherichia coli (E.coli)

UFC/ 100ml

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

11.

Enterococi

UFC/ 100ml

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

12.

Nr. de colonii la 22°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

Nma**

Nma**

Nma**

Nma**

Nma**

Nma**

 

13.

Nr. de colonii la 37°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

Nma**

Nma**

Nma**

Nma**

Nma**

Nma**

 

CMA*: concentrații maxim admise

Acfma: acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale

Nma**: nici o modificare anormală 

Notă: Ultima actualizare 23.03.2023

 

2.     Gura Humorului

Data prelevării probelor: 13.03.2023                       Data efectuării analizelor: 13-16.03.2023

 

Nr.

crt.

 

Parametri analizați

 

U.M.

Valori CMA* conf. O.G. nr. 7/2023

Valori determinate

 

Piaţă

Gară

 

1.

Turbiditate

U.N.T.

Acfma

Acfma

Acfma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

pH

unit.pH

6,5 ÷ 9,5

7,74

7,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Conductivitate

µS/cm

2500

549

551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Duritate totală, minim

grade germane

5 (minim)

14,00

13,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Amoniu

mg/l

0,5

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Nitrați

mg/l

50

7,15

6,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Nitriți

mg/l

0,5

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Clor rezidual liber

mg/l

≥ 0,1-≤ 0,5

0,30

0,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Bacterii coliforme

UFC/ 100ml

0

0

0

 

10.

Escherichia coli (E.coli)

UFC/ 100ml

0

0

0

 

11.

Enterococi

UFC/ 100ml

0

0

0

 

12.

Nr. de colonii la 22°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

 

13.

Nr. de colonii la 37°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

 

CMA*: concentrații maxim admise

Acfma: acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale

Nma**: nici o modificare anormală 

Notă: Ultima actualizare 23.03.2023

 

3.     Câmpulung Moldovenesc

Data prelevării probelor:6.03.2023                          Data efectuării analizelor:6-9.03.2023

 

Nr.

crt.

 

Parametri analizați

 

U.M.

 

Valori CMA* conf. O.G. nr. 7/2023

Valori determinate

 

Gară

Piaţă

 

1.

Turbiditate

U.N.T.

Acfma

Acfma

Acfma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

pH

unit.pH

6,5 ÷ 9,5

7,41

7,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Conductivitate

µS/cm

2500

379

378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Duritate totală, minim

grade germane

5 (minim)

8,61

8,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Amoniu

mg/l

0,5

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Nitrați

mg/l

50

10,80

5,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Nitriți

mg/l

0,5

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Clor rezidual liber

mg/l

≥ 0,1-≤ 0,5

0,24

0,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Bacterii coliforme

UFC/ 100ml

0

0

0

 

10.

Escherichia coli (E.coli)

UFC/ 100ml

0

0

0

 

11.

Enterococi

UFC/ 100ml

0

0

0

 

12.

Nr. de colonii la 22°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

 

13.

Nr. de colonii la 37°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

 

CMA*: concentrații maxim admise

Acfma: acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale

Nma**: nici o modificare anormală 

Notă: Ultima actualizare 23.03.2023

 

 

4.     Vatra Dornei

Data prelevării probelor: 6.03.2023                         Data efectuării analizelor: 6-9.03.2023

 

Nr.

crt.

 

Parametri analizați

 

U.M.

 

Valori CMA* conf. O.G. nr. 7/2023

Valori determinate

 

Piață

Gară

 

1.

Turbiditate

U.N.T.

Acfma

Acfma

Acfma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

pH

unit.pH

6,5 ÷ 9,5

243

7,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Conductivitate

µS/cm

2500

7,36

242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Duritate totală, minim

grade germane

5 (minim)

5,70

5,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Amoniu

mg/l

0,5

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Nitrați

mg/l

50

2,40

2,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Nitriți

mg/l

0,5

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Clor rezidual liber

mg/l

≥ 0,1-≤ 0,5

0,32

0,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Bacterii coliforme

UFC/ 100ml

0

0

0

 

10.

Escherichia coli (E.coli)

UFC/ 100ml

0

0

0

 

11.

Enterococi

UFC/ 100ml

0

0

0

 

12.

Nr. de colonii la 22°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

 

13.

Nr. de colonii la 37°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

 

CMA*: concentrații maxim admise

Acfma: acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale

Nma**: nici o modificare anormală 

Notă: Ultima actualizare 23.03.2023

 

 

5.     Fălticeni și localități arondate (comuna Baia)

Data prelevării probelor: 6.03.2023                         Data efectuării analizelor:6-9.03.2023

 

Nr.

crt.

 

Parametri analizați

 

U.M.

 

Valori CMA* conf. O.G. nr. 7/2023

Valori determinate

 

 

Stație OMV

 

Piață

Comuna Baia

Primărie

 

1.

Turbiditate

U.N.T.

Acfma

Acfma

Acfma

Acfma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

pH

unit.pH

6,5 ÷ 9,5

7,51

7,50

7,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Conductivitate

µS/cm

2500

583

572

426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Duritate totală, minim

grade germane

5 (minim)

14,40

14,60

11,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Amoniu

mg/l

0,5

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Nitrați

mg/l

50

20,00

19,80

7,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Nitriți

mg/l

0,5

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Clor rezidual liber

mg/l

≥ 0,1-≤ 0,5

0,29

0,20

0,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Bacterii coliforme

UFC/ 100ml

0

0

0

0

 

10.

Escherichia coli (E.coli)

UFC/ 100ml

0

0

0

0

 

11.

Enterococi

UFC/ 100ml

0

0

0

0

 

12.

Nr. de colonii la 22°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

Nma**

 

13.

Nr. de colonii la 37°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

Nma**

 

CMA*: concentrații maxim admise

Acfma: acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale

Nma**: nici o modificare anormală 

Notă: Ultima actualizare 23.03.2023

 

 

6.     Rădăuți

Data prelevării probelor: 7.03.2023                         Data efectuării analizelor: 7-10.03.2023

 

Nr.

crt.

 

Parametri analizați

 

U.M.

 

Valori CMA* conf. O.G. nr. 7/2023

Valori determinate

Agenția ACET

Piață

1.

Turbiditate

U.N.T.

Acfma

Acfma

Acfma

2.

pH

unit.pH

6,5 ÷ 9,5

7,63

7,65

3.

Conductivitate

µS/cm

2500

411

411

4.

Duritate totală, minim

grade germane

5 (minim)

10,50

10,60

5.

Amoniu

mg/l

0,5

0

0

6.

Nitrați

mg/l

50

3,10

3,10

7.

Nitriți

mg/l

0,5

0

0

8.

Clor rezidual liber

mg/l

≥ 0,1-≤ 0,5

0,45

0,43

9.

Bacterii coliforme

UFC/ 100ml

0

0

0

10.

Escherichia coli (E.coli)

UFC/ 100ml

0

0

0

11.

Enterococi

UFC/ 100ml

0

0

0

12.

Nr. de colonii la 22°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

13.

Nr. de colonii la 37°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

CMA*: concentrații maxim admise

Acfma: acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale

Nma**: nici o modificare anormală 

Notă: Ultima actualizare 23.03.2023

 

 

7.     Siret

Data prelevării probelor: 14.03.2023                       Data efectuării analizelor:14-17.03.2023

 

Nr.

crt.

 

Parametri analizați

 

U.M.

 

Valori CMA* conf. O.G. nr. 7/2023

Valori determinate

Agenția ACET

 

Primărie

1.

Turbiditate

U.N.T.

Acfma

Acfma

Acfma

2.

pH

unit.pH

6,5 ÷ 9,5

7,28

7,20

3.

Conductivitate

µS/cm

2500

722

721

4.

Duritate totală, minim

grade germane

5 (minim)

18,70

18,90

5.

Amoniu

mg/l

0,5

0

0

6.

Nitrați

mg/l

50

28,40

27,80

7.

Nitriți

mg/l

0,5

0

0

8.

Clor rezidual liber

mg/l

≥ 0,1-≤ 0,5

0,45

0,43

9.

Bacterii coliforme

UFC/ 100ml

0

0

0

10.

Escherichia coli (E.coli)

UFC/ 100ml

0

0

0

11.

Enterococi

UFC/ 100ml

0

0

0

12.

Nr. de colonii la 22°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

13.

Nr. de colonii la 37°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

CMA*: concentrații maxim admise

Acfma: acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale

Nma**: nici o modificare anormală 

Notă: Ultima actualizare 23.03.2023

 

8.     Solca

Data prelevării probelor: 7.03.2023                         Data efectuării analizelor: 7-10.03.2023

 

Nr.

crt.

 

Parametri analizați

 

U.M.

 

Valori CMA* conf. O.G. nr. 7/2023

Valori determinate

Terasă bar

Magazin Bestial

1.

Turbiditate

U.N.T.

Acfma

Acfma

Acfma

2.

pH

unit.pH

6,5 ÷ 9,5

6,97

6,99

3.

Conductivitate

µS/cm

2500

453

452

4.

Duritate totală, minim

grade germane

5 (minim)

11,00

11,30

5.

Amoniu

mg/l

0,5

0

0

6.

Nitrați

mg/l

50

0,60

0,60

7.

Nitriți

mg/l

0,5

0

0

8.

Clor rezidual liber

mg/l

≥ 0,1-≤ 0,5

0,16

0,35

9.

Bacterii coliforme

UFC/ 100ml

0

0

0

10.

Escherichia coli (E.coli)

UFC/ 100ml

0

0

0

11.

Enterococi

UFC/ 100ml

0

0

0

12.

Nr. de colonii la 22°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

13.

Nr. de colonii la 37°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

Nma**

CMA*: concentrații maxim admise

Acfma: acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale

Nma**: nici o modificare anormală 

Notă: Ultima actualizare 23.03.2023

 

 

9.      Salcea

Data prelevării probelor: 13.03.2023                       Data efectuării analizelor: 13-16.03.2023

 

Nr.

crt.

 

Parametri analizați

 

U.M.

 

Valori CMA* conf. O.G. nr. 7/2023

 

Valori determinate

Primărie

1.

Turbiditate

U.N.T.

Acfma

Acfma

2.

pH

unit.pH

6,5 ÷ 9,5

7,47

3.

Conductivitate

µS/cm

2500

842

4.

Duritate totală, minim

grade germane

5 (minim)

21,50

5.

Amoniu

mg/l

0,5

0

6.

Nitrați

mg/l

50

10,90

7.

Nitriți

mg/l

0,5

0

8.

Clor rezidual liber

mg/l

≥ 0,1-≤ 0,5

0,22

9.

Bacterii coliforme

UFC/ 100ml

0

0

10.

Escherichia coli (E.coli)

UFC/ 100ml

0

0

11.

Enterococi

UFC/ 100ml

0

0

12.

Nr. de colonii la 22°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

13.

Nr. de colonii la 37°C

UFC/ml

Nma**

Nma**

CMA*: concentrații maxim admise

Acfma: acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale

Nma**: nici o modificare anormală

Notă: Ultima actualizare 23.03.2023